Deník zastupitele 

15.04.2019

Je 20. února a já odevzdávám článek do novin. Od minule se událo jistě víc věcí, než napíšu, ale v kostce to nejdůležitější.

Předložili jsme návrh na změnu rozdělování peněz z grantového fondu spolkům. Děkuji všem zastupitelům, že ho schválili bez připomínek. Na peníze teď dosáhne jednodušeji víc sdružení, spolků i soukromých osob. Odsouhlasili jsme žádost o dotaci na opravu vrat v Hasičárně a příspěvek panu faráři na opravu průčelí kostela, tedy pohledové části této dominanty města. Patrioti přišli s vlastním návrhem řešení dopravní situace u pošty, a jestli jsem dobře pochopila vysvětlení Vaška Házeho, dojde k zjednodušení dopravního značení a tím zlepšení průjezdnosti křižovatky. Teď se čeká na schválení příslušným odborem. Dopraváci ale zamítli umístění zrcadla na výjezdu ze Stránecké do Jatecké ulice s tím, že je úsek dostatečně přehledný.

Minule jsem také psala o emailu od p. Mgr .Berkové o charakteru povrchu dlažeb v ulicích Tyršova, Žižkova, Husova a Palackého. Nedalo mi to a požádala jsem paní magistru o vysvětlení. Odpověď přišla obratem a dost mě naštvala. Paní vedoucí oddělení specialistů mě upozornila, že obsah emailu byl důvěrný a určený pouze uvedeným adresátům a ne mě. Komu tedy informace patřila? Nám evidentně ne. Jsem zastupitelkou a k zodpovědnému rozhodování potřebuji komplexní informace o dění v obci a trochu jsem se urazila, že paní magistra dělí lidi na ty, co mohou informaci dostat a na ty co ne. Ani druhá část odpovědi mě nijak nenadchla. Paní magistra píše o tom, že žádné konkrétní jednání dosud neprobíhají, ale že je zjevné, že pod poškozeným povrchem ulic vykukuje historická dlažba, která by měla být do budoucna zachována (co třeba pod novým asfaltem ). Není tajemstvím, že starosta preferuje dlažbu a místostarosta konstatoval, že po dlažbě se chodí stejně dobře jako po asfaltu, takže v budoucnu se určitě povedou diskuze i tady.

Dlažba se objevila také mezi připomínkami občanů k zamýšlenému projektu úpravy prostoru po bývalém ZS. Děkujeme všem, kteří strávili svůj čas studováním materiálů k územní studii a vyjádřili svoje nápady a připomínky. V návrhu usnesení k jednání ZM bylo, že RM doporučuje schválit variantu A. Starosta hned v úvodu upřesnil, že usnesení bylo rozesláno omylem a hlasovat se ještě nebude. To byla výborná zpráva, protože otevřela možnost k diskuzi nad touto studií zastupitelům. Protože se na studii a její zadání díváme spíš jako "uživatelé" a ne jako "zadavatelé", připravili jsme se na diskuzi a řádně jsme ji také vedli. Vznesli jsme řadu připomínek (např. dlážděné povrchy komunikací, umístění odpadových kontejnerů, velký počet bytů, deficit parkovacích míst a další...) Hned jsme byli "nepřátelé" a diskuzi označil místostarosta za "világoš". Starosta konstatoval, že tato územní studie je až moc detailně zpracovaná, její podrobnosti nejsou prý důležité a zavazující.

Ptám se, jak to měli občané vědět, že co je v ní nakreslené a v legendě zapsané vlastně není důležité a neplatí? Jak je vůbec možné, že jsme ji takhle předložili lidem k připomínkování? Na co se tedy vlastně měli v té studii dívat?

Jenom děláme z lidí, kteří zodpovědně zareagovali na výzvu města, blbce. Většina našich příspěvků do diskuze tak byla odmítnuta.

Někteří zastupitelé jsou prý urbanisticky školení, sdělil starosta. Já ne, ale to neznamená, že nemůžu mít svůj pohled na věc a vyjadřovat se.

Jedná se o budoucí stavbu za desítky milionů, která ovlivní život nejen v přilehlých ulicích, ale všech občanů Mšenska. Navrhli jsme tedy, aby se veřejná diskuze prodloužila, aby byly zapracovány připomínky lidí a aby byla vypracována ještě další, zcela odlišná studie, která bude odlišná a ne jenom variantou téhož. Stavbu takové důležitosti je potřeba svědomitě připravit, protože jenom pečlivou přípravou na začátku se dá ušetřit co nejvíc peněz.

Za správné považujeme sejít se v širší pracovní skupině a domluvit rozumný kompromis, který bude dohodou všech a pak podkladem pro zpracování architektonického návrhu. Líbilo by se nám zachovat alespoň malé parkoviště pro zaměstnance, residenty i návštěvníky města. Při revitalizaci náměstí ubylo mnoho parkovacích míst a dva roky starosta sliboval a mluvil o tom, že nové parkování bude řešeno při úpravě prostoru bývalého ZS. Ve volebním programu Společně Pro Mšensko jsme se před volbami mohli dočíst, že zvýšení počtu parkovacích míst v centru za kostelem je pro ně klíčovým úkolem. Jenže to bylo před volbami. Dnes jsme naopak slyšeli, že starosta nepociťuje parkování ve městě jako palčivý problém.

Za to my každou sobotu, od jara do podzimu, ano.

Pěkný březen přeje Marcela Prieložná