Deník zastupitele 2

17.04.2019

Vyjádření zastupitele sdružení Pro Mšeno k povolební situaci ve Mšeně

Vážení spoluobčané,

ve dnech 5. - 6. října 2018 proběhly volby do obecních zastupitelstev. Výsledky voleb jistě všichni znáte, přesto si dovolím je připomenout - sdružení Společně pro Mšensko (SPM) získalo 6 mandátů, sdružení Pro Mšeno (PM) 6 mandátů, sdružení Patrioti Mšenska (PtM) 2 mandáty, ODS 1 mandát. Výsledky byly tak těsné, že sdružení SPM volilo pouze o 11 voličů více než naše sdružení. Přes tento těsný výsledek voleb jsme od zveřejnění výsledků jasně deklarovali, že výsledky voleb ctíme a že budeme podporovat na pozici starosty vítěze voleb Martina Macha s tím, že požadujeme poměrné zastoupení v radě města 2-2-1(SPM starosta + 1 místo v radě, my místostarosta + 1 místo v radě, Patrioti 1 místo v radě). S tím od začátku souhlasili i zvolení zastupitelé Patriotů a ODS. Stávající starosta nám na krátkém setkání nabídl pouze pozici místostarosty. Tak by mělo SPM 3 místa v radě, my 1 místo a Patrioti 1 místo - tedy 3-1-1. To jsme nechtěli akceptovat. Proto přišla lukrativnější nabídka. Byla nám nabídnuta pozice uvolněného místostarosty a složení rady stále 3-1-1. Nedali jsme se však zlákat ani touto nabídkou a veřejnému rozpočtu města jsme tím ušetřili za 4 roky částku ve výši minimálně 2,5mil. Kč. Nám totiž nejde o funkce, ani o peníze. Dokonce jsme byli ochotni se vzdát i pozice místostarosty ve prospěch SPM, ale 2 místa v radě byla naše jasná podmínka. My jsme se chtěli podílet na rozhodnutích města a ovlivňovat dění ve Mšeně, k čemuž jsme měli jasný mandát od Vás, voličů. Při poměrném zastoupení v radě 2-2-1 by ale starosta neměl jistotu, že vše prohlasuje tak jak bude chtít on, na což byl z předešlých funkčních období zvyklý. Nakonec jsme byli na ustavujícím zasedání zastupitelstva postavení na vedlejší kolej a starosta si s pomocí 2 zvolených zastupitelů za Patrioty poskládal radu podle svého. Bude tak následovat další období 4 let, kdy hlasování v radě bude 5-0-0 tak, jak navrhne starosta. Pokud tedy nedojde k úsměvné situaci jako v létě, kdy na jednom jednání rady je materiál neschválen a o 14 dnů později, kdy je starosta na dovolené, je ten samý materiál revokován a schválen v opačném znění. Je to snadno dohledatelné na stránkách města a jedná se o pronájem koupaliště na svatbu, projednáváno 25.7 a 15.8.2018.

Od zveřejnění naší kandidátky a našeho programu jsme byli nesmyslně stavěni do pozice lidí, kteří zničí vše, co Martin udělal a kteří budou bojkotovat vše, co by udělat chtěl. Stačila k tomu dvě slova - "volte změnu". Příznivci Martina spustili kampaň ve stylu, co že si to vlastně vůbec dovolujeme kandidovat proti Martinovi, co že to vlastně chceme za změnu, když se tu toho tolik udělalo, když všechno funguje? Chtěl bych jim touto cestou vzkázat, pokud to nezaregistrovali, tak že je 21. století, že žijeme v demokracii a doba jednotných kandidátek a programů skončila. Jinak samozřejmě souhlasíme, udělalo se toho ve Mšeně hodně, ale na druhou stranu se toho muselo udělat hodně. Byly k dispozici různé fondy, ze kterých se daly čerpat finance a pokud by to starosta nevyužil, byl by špatný starosta. Byly také k dispozici příjmy ze skládky, která bude brzy končit. Chci všechny ujistit, že jsme skutečně nešli do voleb s úmyslem něco ničit, ale chtěli jsme, aby se ve vedení města o problémech vedla diskuse mezi všemi subjekty vzešlých z voleb. Aby se neprosazoval pouze názor jednoho člověka, ale hledaly se kompromisy, které budou respektovat především názor Vás, občanů. Jak jistě všichni víte, Martin Mach byl až na 5. místě kandidátky SPM. Podle jeho vyjádření to bylo kvůli zdravotnímu stavu. Ten se naštěstí zlepšil a Martin mohl prohlásit těsně před volbami, že zhoršený zdravotní stav měl kvůli pracovnímu vytížení ve prospěch města a nyní po odpočinku je již v pořádku a připraven opět naplno pracovat pro Mšeno. Já přemýšlím, co by nastalo, pokud by se Martinův zdravotní stav nezlepšil a on na starostu nekandidoval? Kdo by pak byl starosta? Co by se stalo se Mšenem? Ustálo by to Mšeno? Nebo bychom se museli spojit třeba s Chorušicemi, protože ve Mšeně není žádný jiný schopný člověk, který by dokázal Mšeno vést? Na to si musí každý odpovědět sám. Na ustavujícím zastupitelstvu na naše poznámky o výsledku voleb a vůli voličů odpověděl Martin Mach něco ve smyslu poměrného volebního systému a politických debatách. Ano, to co předvedlo sdružení SPM na zastupitelstvu je naprosto demokratické využití volebního systému a volebních výsledků. Přesně takhle se chovají politici a pro mě je to nepochopitelné. Zastupitelé malých měst by se tak chovat neměli, ti by se měli chovat jako lidi, respektovat vůli voličů - spoluobčanů a hledat dohodu. A ta se nedá najít na dvou 10ti minutových schůzkách. Ale já zapomněl, Martin je člen strany zelených a tedy politik. Dokonce si dovolil použít argument, že pouze třetina voličů chtěla změnu (myslel ty voliče, kteří volili nás). Asi je přesvědčen, že hlasy voličů Patriotů a ODS byly určené jemu. Škoda, že nevyšla jeho kandidatura do senátu, neztratil by se tam. A to zde nebudu rozepisovat, jak "nestandartně" byl připraven program ustavujícího zastupitelstva.

Chtěl bych všechny občany Mšena, nejen naše voliče, ujistit, že se budeme, bez ohledu na pošlapání výsledků voleb na ustavujícím zasedání zastupitelstva, snažit pracovat v jejich prospěch. To jsme ostatně dokázali hned na ustavujícím zasedání, kde jsme zařídili řádné dopravní značení v ul. Na Tržišti, aby se zde zvýšila bezpečnost občanů, kteří v této ulici bydlí. Zasadili jsme se také o opravu rozbitého nájezdu z ul. Stránecká na komunikaci II/273, který je již také hotový. Nyní se snažíme zjistit, proč chce vedení města provést nové povrchy komunikací v ul. Žižkova, Tyršova, Husova a Palackého z kamenné dlažby. To by mělo za následek zvýšenou hlučnost v ulicích včetně otřesů při průjezdu nákladních vozidel a autobusů. Pokud v těch ulicích budou chtít kamennou dlažbu sami občané, nemáme s tím problém, ale pokud ne, mohou počítat s naší podporou. Apelovali jsme na vedení města, aby lépe opravilo ul. Stráneckou, když zde povede objízdná trasa celou zimu, což se zatím nepovedlo. Chceme také změnit rozpočtová pravidla města Mšena, protože o celém rozpočtu ve výši cca 40mil.Kč rozhoduje pouze rada města - tedy 5 lidí z celého 15ti členného zastupitelstva a to není správné. Nyní se projednává architektonická studie ulice Zahradní, ke které se mohou občané vyjádřit. My už připomínky sepisujeme a budeme se snažit prosadit, aby byla vůle občanů vyslyšena a nedopadlo to stejně jako u předchozích projektů, kdy se názor občanů a jejich připomínky vůbec nebraly v potaz.

Závěrem chci ještě jednou zdůraznit, že nejsme žádná strana "anti-Martin", jak nás spousta lidí ve Mšeně prezentovala. Někteří naši kandidáti se dokonce před volbami stali terčem pomluv, což možná rozhodlo o tom, že jsme skončili těsně druzí. Já jsem rád, že my jsme se k podobným podpásovkám nesnížili.

Všichni naši zastupitelé jsou lidé, kteří mají mnoho životních i odborných zkušeností a kteří mají Mšenu co dát. Je chybou starosty a celého sdružení SPM, že toho nechtějí využít. Přesto nebudeme v zastupitelstvu jen nečinně přihlížet, ale budeme se aktivně podílet na prosazování změn, které budou respektovat Vaše zájmy. Věříme, že Vás dokážeme naší prací přesvědčit o tom, že nám jde především o město a jeho občany. Snažíme se, aby se opět zveřejňovaly zápisy ze zastupitelstva, aby jste si mohli přečíst, co vše a jak se tam řeší a nečetli jste jen skoupá, nic neříkající usnesení.

Ještě bych Vám chtěl objasnit, proč tento článek vychází až nyní. Do prosincového čísla už se to zkrátka nevešlo.

Jiří Guttenberg st. - zastupitel za sdružení Pro Mšeno