Napsali jsme

Je 20. února a já odevzdávám článek do novin. Od minule se událo jistě víc věcí, než napíšu, ale v kostce to nejdůležitější.

Předložili jsme návrh na změnu rozdělování peněz z grantového fondu spolkům. Děkuji všem zastupitelům, že ho schválili bez připomínek. Na peníze teď dosáhne jednodušeji víc sdružení, spolků i soukromých osob. Odsouhlasili jsme žádost o dotaci na opravu vrat v Hasičárně a příspěvek panu faráři na opravu průčelí kostela, tedy pohledové části této dominanty města. Patrioti přišli s vlastním návrhem řešení dopravní situace u pošty, a jestli jsem dobře pochopila vysvětlení Vaška Házeho, dojde k zjednodušení dopravního značení a tím zlepšení průjezdnosti křižovatky. Teď se čeká na schválení příslušným odborem. Dopraváci ale zamítli umístění zrcadla na výjezdu ze Stránecké do Jatecké ulice s tím, že je úsek dostatečně přehledný.

Minule jsem také psala o emailu od p. Mgr .Berkové o charakteru povrchu dlažeb v ulicích Tyršova, Žižkova, Husova a Palackého. Nedalo mi to a požádala jsem paní magistru o vysvětlení. Odpověď přišla obratem a dost mě naštvala. Paní vedoucí oddělení specialistů mě upozornila, že obsah emailu byl důvěrný a určený pouze uvedeným adresátům a ne mě. Komu tedy informace patřila? Nám evidentně ne. Jsem zastupitelkou a k zodpovědnému rozhodování potřebuji komplexní informace o dění v obci a trochu jsem se urazila, že paní magistra dělí lidi na ty, co mohou informaci dostat a na ty co ne. Ani druhá část odpovědi mě nijak nenadchla. Paní magistra píše o tom, že žádné konkrétní jednání dosud neprobíhají, ale že je zjevné, že pod poškozeným povrchem ulic vykukuje historická dlažba, která by měla být do budoucna zachována (co třeba pod novým asfaltem ). Není tajemstvím, že starosta preferuje dlažbu a místostarosta konstatoval, že po dlažbě se chodí stejně dobře jako po asfaltu, takže v budoucnu se určitě povedou diskuze i tady.

Dlažba se objevila také mezi připomínkami občanů k zamýšlenému projektu úpravy prostoru po bývalém ZS. Děkujeme všem, kteří strávili svůj čas studováním materiálů k územní studii a vyjádřili svoje nápady a připomínky. V návrhu usnesení k jednání ZM bylo, že RM doporučuje schválit variantu A. Starosta hned v úvodu upřesnil, že usnesení bylo rozesláno omylem a hlasovat se ještě nebude. To byla výborná zpráva, protože otevřela možnost k diskuzi nad touto studií zastupitelům. Protože se na studii a její zadání díváme spíš jako "uživatelé" a ne jako "zadavatelé", připravili jsme se na diskuzi a řádně jsme ji také vedli. Vznesli jsme řadu připomínek (např. dlážděné povrchy komunikací, umístění odpadových kontejnerů, velký počet bytů, deficit parkovacích míst a další...) Hned jsme byli "nepřátelé" a diskuzi označil místostarosta za "világoš". Starosta konstatoval, že tato územní studie je až moc detailně zpracovaná, její podrobnosti nejsou prý důležité a zavazující.

Ptám se, jak to měli občané vědět, že co je v ní nakreslené a v legendě zapsané vlastně není důležité a neplatí? Jak je vůbec možné, že jsme ji takhle předložili lidem k připomínkování? Na co se tedy vlastně měli v té studii dívat?

Jenom děláme z lidí, kteří zodpovědně zareagovali na výzvu města, blbce. Většina našich příspěvků do diskuze tak byla odmítnuta.

Někteří zastupitelé jsou prý urbanisticky školení, sdělil starosta. Já ne, ale to neznamená, že nemůžu mít svůj pohled na věc a vyjadřovat se.

Jedná se o budoucí stavbu za desítky milionů, která ovlivní život nejen v přilehlých ulicích, ale všech občanů Mšenska. Navrhli jsme tedy, aby se veřejná diskuze prodloužila, aby byly zapracovány připomínky lidí a aby byla vypracována ještě další, zcela odlišná studie, která bude odlišná a ne jenom variantou téhož. Stavbu takové důležitosti je potřeba svědomitě připravit, protože jenom pečlivou přípravou na začátku se dá ušetřit co nejvíc peněz.

Za správné považujeme sejít se v širší pracovní skupině a domluvit rozumný kompromis, který bude dohodou všech a pak podkladem pro zpracování architektonického návrhu. Líbilo by se nám zachovat alespoň malé parkoviště pro zaměstnance, residenty i návštěvníky města. Při revitalizaci náměstí ubylo mnoho parkovacích míst a dva roky starosta sliboval a mluvil o tom, že nové parkování bude řešeno při úpravě prostoru bývalého ZS. Ve volebním programu Společně Pro Mšensko jsme se před volbami mohli dočíst, že zvýšení počtu parkovacích míst v centru za kostelem je pro ně klíčovým úkolem. Jenže to bylo před volbami. Dnes jsme naopak slyšeli, že starosta nepociťuje parkování ve městě jako palčivý problém.

Za to my každou sobotu, od jara do podzimu, ano.

Pěkný březen přeje Marcela Prieložná    

Vyjádření zastupitele sdružení Pro Mšeno k povolební situaci ve Mšeně

Vážení spoluobčané,

ve dnech 5. - 6. října 2018 proběhly volby do obecních zastupitelstev. Výsledky voleb jistě všichni znáte, přesto si dovolím je připomenout - sdružení Společně pro Mšensko (SPM) získalo 6 mandátů, sdružení Pro Mšeno (PM) 6 mandátů, sdružení Patrioti Mšenska (PtM) 2 mandáty, ODS 1 mandát. Výsledky byly tak těsné, že sdružení SPM volilo pouze o 11 voličů více než naše sdružení. Přes tento těsný výsledek voleb jsme od zveřejnění výsledků jasně deklarovali, že výsledky voleb ctíme a že budeme podporovat na pozici starosty vítěze voleb Martina Macha s tím, že požadujeme poměrné zastoupení v radě města 2-2-1(SPM starosta + 1 místo v radě, my místostarosta + 1 místo v radě, Patrioti 1 místo v radě). S tím od začátku souhlasili i zvolení zastupitelé Patriotů a ODS. Stávající starosta nám na krátkém setkání nabídl pouze pozici místostarosty. Tak by mělo SPM 3 místa v radě, my 1 místo a Patrioti 1 místo - tedy 3-1-1. To jsme nechtěli akceptovat. Proto přišla lukrativnější nabídka. Byla nám nabídnuta pozice uvolněného místostarosty a složení rady stále 3-1-1. Nedali jsme se však zlákat ani touto nabídkou a veřejnému rozpočtu města jsme tím ušetřili za 4 roky částku ve výši minimálně 2,5mil. Kč. Nám totiž nejde o funkce, ani o peníze. Dokonce jsme byli ochotni se vzdát i pozice místostarosty ve prospěch SPM, ale 2 místa v radě byla naše jasná podmínka. My jsme se chtěli podílet na rozhodnutích města a ovlivňovat dění ve Mšeně, k čemuž jsme měli jasný mandát od Vás, voličů. Při poměrném zastoupení v radě 2-2-1 by ale starosta neměl jistotu, že vše prohlasuje tak jak bude chtít on, na což byl z předešlých funkčních období zvyklý. Nakonec jsme byli na ustavujícím zasedání zastupitelstva postavení na vedlejší kolej a starosta si s pomocí 2 zvolených zastupitelů za Patrioty poskládal radu podle svého. Bude tak následovat další období 4 let, kdy hlasování v radě bude 5-0-0 tak, jak navrhne starosta. Pokud tedy nedojde k úsměvné situaci jako v létě, kdy na jednom jednání rady je materiál neschválen a o 14 dnů později, kdy je starosta na dovolené, je ten samý materiál revokován a schválen v opačném znění. Je to snadno dohledatelné na stránkách města a jedná se o pronájem koupaliště na svatbu, projednáváno 25.7 a 15.8.2018.

Od zveřejnění naší kandidátky a našeho programu jsme byli nesmyslně stavěni do pozice lidí, kteří zničí vše, co Martin udělal a kteří budou bojkotovat vše, co by udělat chtěl. Stačila k tomu dvě slova - "volte změnu". Příznivci Martina spustili kampaň ve stylu, co že si to vlastně vůbec dovolujeme kandidovat proti Martinovi, co že to vlastně chceme za změnu, když se tu toho tolik udělalo, když všechno funguje? Chtěl bych jim touto cestou vzkázat, pokud to nezaregistrovali, tak že je 21. století, že žijeme v demokracii a doba jednotných kandidátek a programů skončila. Jinak samozřejmě souhlasíme, udělalo se toho ve Mšeně hodně, ale na druhou stranu se toho muselo udělat hodně. Byly k dispozici různé fondy, ze kterých se daly čerpat finance a pokud by to starosta nevyužil, byl by špatný starosta. Byly také k dispozici příjmy ze skládky, která bude brzy končit. Chci všechny ujistit, že jsme skutečně nešli do voleb s úmyslem něco ničit, ale chtěli jsme, aby se ve vedení města o problémech vedla diskuse mezi všemi subjekty vzešlých z voleb. Aby se neprosazoval pouze názor jednoho člověka, ale hledaly se kompromisy, které budou respektovat především názor Vás, občanů. Jak jistě všichni víte, Martin Mach byl až na 5. místě kandidátky SPM. Podle jeho vyjádření to bylo kvůli zdravotnímu stavu. Ten se naštěstí zlepšil a Martin mohl prohlásit těsně před volbami, že zhoršený zdravotní stav měl kvůli pracovnímu vytížení ve prospěch města a nyní po odpočinku je již v pořádku a připraven opět naplno pracovat pro Mšeno. Já přemýšlím, co by nastalo, pokud by se Martinův zdravotní stav nezlepšil a on na starostu nekandidoval? Kdo by pak byl starosta? Co by se stalo se Mšenem? Ustálo by to Mšeno? Nebo bychom se museli spojit třeba s Chorušicemi, protože ve Mšeně není žádný jiný schopný člověk, který by dokázal Mšeno vést? Na to si musí každý odpovědět sám. Na ustavujícím zastupitelstvu na naše poznámky o výsledku voleb a vůli voličů odpověděl Martin Mach něco ve smyslu poměrného volebního systému a politických debatách. Ano, to co předvedlo sdružení SPM na zastupitelstvu je naprosto demokratické využití volebního systému a volebních výsledků. Přesně takhle se chovají politici a pro mě je to nepochopitelné. Zastupitelé malých měst by se tak chovat neměli, ti by se měli chovat jako lidi, respektovat vůli voličů - spoluobčanů a hledat dohodu. A ta se nedá najít na dvou 10ti minutových schůzkách. Ale já zapomněl, Martin je člen strany zelených a tedy politik. Dokonce si dovolil použít argument, že pouze třetina voličů chtěla změnu (myslel ty voliče, kteří volili nás). Asi je přesvědčen, že hlasy voličů Patriotů a ODS byly určené jemu. Škoda, že nevyšla jeho kandidatura do senátu, neztratil by se tam. A to zde nebudu rozepisovat, jak "nestandartně" byl připraven program ustavujícího zastupitelstva.

Chtěl bych všechny občany Mšena, nejen naše voliče, ujistit, že se budeme, bez ohledu na pošlapání výsledků voleb na ustavujícím zasedání zastupitelstva, snažit pracovat v jejich prospěch. To jsme ostatně dokázali hned na ustavujícím zasedání, kde jsme zařídili řádné dopravní značení v ul. Na Tržišti, aby se zde zvýšila bezpečnost občanů, kteří v této ulici bydlí. Zasadili jsme se také o opravu rozbitého nájezdu z ul. Stránecká na komunikaci II/273, který je již také hotový. Nyní se snažíme zjistit, proč chce vedení města provést nové povrchy komunikací v ul. Žižkova, Tyršova, Husova a Palackého z kamenné dlažby. To by mělo za následek zvýšenou hlučnost v ulicích včetně otřesů při průjezdu nákladních vozidel a autobusů. Pokud v těch ulicích budou chtít kamennou dlažbu sami občané, nemáme s tím problém, ale pokud ne, mohou počítat s naší podporou. Apelovali jsme na vedení města, aby lépe opravilo ul. Stráneckou, když zde povede objízdná trasa celou zimu, což se zatím nepovedlo. Chceme také změnit rozpočtová pravidla města Mšena, protože o celém rozpočtu ve výši cca 40mil.Kč rozhoduje pouze rada města - tedy 5 lidí z celého 15ti členného zastupitelstva a to není správné. Nyní se projednává architektonická studie ulice Zahradní, ke které se mohou občané vyjádřit. My už připomínky sepisujeme a budeme se snažit prosadit, aby byla vůle občanů vyslyšena a nedopadlo to stejně jako u předchozích projektů, kdy se názor občanů a jejich připomínky vůbec nebraly v potaz.

Závěrem chci ještě jednou zdůraznit, že nejsme žádná strana "anti-Martin", jak nás spousta lidí ve Mšeně prezentovala. Někteří naši kandidáti se dokonce před volbami stali terčem pomluv, což možná rozhodlo o tom, že jsme skončili těsně druzí. Já jsem rád, že my jsme se k podobným podpásovkám nesnížili.

Všichni naši zastupitelé jsou lidé, kteří mají mnoho životních i odborných zkušeností a kteří mají Mšenu co dát. Je chybou starosty a celého sdružení SPM, že toho nechtějí využít. Přesto nebudeme v zastupitelstvu jen nečinně přihlížet, ale budeme se aktivně podílet na prosazování změn, které budou respektovat Vaše zájmy. Věříme, že Vás dokážeme naší prací přesvědčit o tom, že nám jde především o město a jeho občany. Snažíme se, aby se opět zveřejňovaly zápisy ze zastupitelstva, aby jste si mohli přečíst, co vše a jak se tam řeší a nečetli jste jen skoupá, nic neříkající usnesení.

Ještě bych Vám chtěl objasnit, proč tento článek vychází až nyní. Do prosincového čísla už se to zkrátka nevešlo.

Jiří Guttenberg st. - zastupitel za sdružení Pro Mšeno